برای شرکت در کنفرانس تنها کافیست در سایت عضو شوید. 

تمام آیتمهای ضروری را به دقت تکمیل نمایید.