افرادی که متقاضی شرکت در این کنفرانس هستند ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و سپس با فعال سازی نام کاربری خود، فرم شرکت در همایش را تکمیل کنند. برای ارسال مقاله نیز ابتدا باید در سامانه ثبت نام و سپس با فعال سازی نام کاربری، چکیده یا اصل مقاله را ارسال نمایید.

جزئیات و مراحل ثبت نام به شرح زیر است:

۱- عضویت در سامانه کنفرانس

۲- تکمیل فرآیند ثبت نام

۳- تکمیل فرم شرکت در کنفرانس و در صورت تمایل ارسال مقاله