ایمیل کنفرانس: justiceconf@ut.ac.ir

شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02161117857

نشانی: تهران، خیابان جلال آل احمد، جنب بیمارستان شریعتی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

پیامرسان تلگرام، ایتا و بله: justiceconf@

Refresh Code