الف- شرایط و نحوه‌ی ارسال چکیده مقالات

۱- پذیرش مقالات تا ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ انجام خواهد شد. مقالات ارسال شده بعد از تاریخ مقرر بررسی نخواهند شد.

۲- هر فرد تنها مجاز به ارسال حداکثر دو مقاله می باشد و گواهی مقالات فقط به نام شخصی که در کنفرانس ثبت نام و مقاله را از طریق وب سایت عضو ارسال نموده است صادر می‌گردد.

۳- از آنجا که کلیه مراحل ثبت نام و ارسال مقاله از طریق وب سایت کنفرانس انجام می‌گردد، لذا لازم است ارائه دهندگان مقاله در سایت اولین کنفرانس ملی عدالت اجتماعی در ایران justiceconf.ut.ac.ir عضو گردند.

۴- پس از انجام ثبت نام می‌توانید مقاله خود را ارسال کنید. پس از آماده سازی مقاله و ورود به وب سایت کنفرانس و عضویت در آن، با شناسه کاربری و رمز عبود خود وارد قسمت " مقالات" شده و برای ارسال مقاله بر روی " ارسال و پیگیری مقاله " کلیک کرده و مقاله خود را آپلود نمایید.

۵- مقالات ارسالی باید دارای محتوای پژوهشی مبتنی بر محورهای کنفرانس باشد، پیش از این به هیچ شکلی در جای دیگر چاپ یا ارائه نشده باشد و به زبان فارسی و مطابق فرمت ارائه شده نوشته و ارسال گردد. همچنین رعایت نکات گرامری و دستوری برای نویسندگان ضروریست.

۶- دقت کنید که تمامی فیلدهای مورد نیاز در فرم ارسال مقاله را پر کرده و مطمئن شوید که مقاله ارسال شده است.

ب_ نکات مهم

۱- شیوه کامل نگارش مقاله و ساختار آن به طور کامل در فایل ضمیمه مشخص شده است.

۲- مقالات ارسالی باید به زبان فارسی باشد.

مقالات در فایل Word و با فرمت docx تهیه و به همراه نسخه PDF ارسال گردد.

راهنمای نگارش و ارسال مقاله

۱- ساختار مقاله

مقاله می‌بایست از ساختار یک مقاله علمی- پژوهشی برخوردار باشد:

چکیده، مقدمه و بیان مسئله، اهداف و پرسش ( پرسش‌ها)، فرضیات (در صورتی که تحقیق میدانی و فرضیه داشته باشد)، تحقیق، پیشینه، چارچوب نظری/ چارچوب مفهومی، روش تحقیق، معرفی میدان، یافته‌های تحقیق، تجزیه و تحلیل و یا تفسیر بر اساس پرسش‌های پژوهش، نتیجه‌گیری، منابع، چکیده انگلیسی.

- عنوان مقاله در کوتاه‌ترین و زیباترین شکل ممکن، به بار معنایی موضوع اصلی یا پیام مقاله اشاره کند.

- چکیده

چکیده شامل؛ طرح مسأله، روش تـحقیق، ابزار جمع‌آوری داده‌ها، تکنیک به کار رفته، نـتایج و واژه‌های کلیدی باشد.

- مقدمه و بیان مسئله

مسئله مورد بررسی، تحت عنوان « مقدمه و بیان مسئله» تعریف و به روشنی تبیین شود. لازم به ذکر است که مقدمه و بیان مسأله می‌تواند جدا از هم نوشته شود.

- اهداف و پرسش‌های پژوهش

اهداف و پرسش‌های تحقیق که ناظر به مسئله مورد پژوهش است،

- پیشینه پژوهش

اشاره به کارهای انجام ‌شده در حوزه مورد تحقیق و بیان وجه تمایز تحقیق حاضر با سایر پژوهش‌های انجام شده دارد.

- ملاحظات نظری/ چارچوب نظری / چارچوب مفهومی

هر تحقیقی برای ارزیابی نیازمند یکی از سه عنوان: ملاحظات نظری، چارچوب نظری ، چارچوب مفهومی یا تعریف مفاهیم می باشد. استفاده از هریک از مقوله‌های مذکور بستگی به مقاله و ظرفیت موجود در آن دارد.

- روش تحقیق

نویسنده یا نویسندگان محترم بایستی توضیح دهند در انجام این تحقیق از چه روش کمی یا کیفی و سطوح متفاوت هریک استفاده کرده‌اند. در ضمن نویسنده یا نویسندگان بایستی در انتهای روش تحقیق مشخص کنند که تحقیق چه مراحلی را پشت سرمی گذارد تا به نتیجه برسد. به عبارتی روشن‌تر، مسیر پاسخگویی به سؤال‌های مطرح شده بیان شود.

- یافته‌های پژوهش

یافته‌ها، تجزیه و تحلیل و تفسیر آن‌ها تحت عنوان مستقل و به طور منظم ارائه شود. لازم به ذکر است که یافته های در واقع پاسخ به سوال های مطرح شده در مقاله هست.

- بحث و نتیجه‌گیری

بحث و نتیجه‌گیری مقاله بر اساس یافته‌ها و چارچوب نظری در پایان مقاله مطرح شود.

–چکیده انگلیسی

در انتهای مقاله آورده شود.

ارجاعات و فهرست منابع

به صورت درون متنی و طبق شیوه­ نامه ارائه شده توسط APA (انجمن روانشناسی آمریکا) نوشته شوند.

فهرست منابع فارسی و انگلیسی به ترتیب حروف الفبا به تفکیک منابع فارسی و غیرفارسی ذکر شود.

 

۲- شیونامه‌ی نگارش و ارسال مقاله

- فایل مقالات باید حتما دارای اطلاعات کامل نویسنده یا نویسندگان مقاله (شامل: نام و نام خانوادگی، سمت و مرتبه علمی، ایمیل) باشد. نیازی به ارسال مشخصات نویسندگان به صورت جداگانه نیست.

- در نگارش مقالات ضمن رعایت آئین نگارش فارسی، حتی‏المقدور از کلمات فارسی برای بیان مطالب استفاده شود.

- مقاله روی کاغذ (A۴) در محیط word ۲۰۰۳ و با ۳ سانتیمتر حاشیه از طرفین با فونت B nazanin ۱۳ (انگلیسی Times New Roman ۱۲) و پی‌نوشت‌ها B nazanin ۱۱ (انگلیسی Times New Roman ۸) تایپ و تنظیم شود.

- حجم مقالات بدون چکیده انگلیسی از ۲۰ صفحه (۷۰۰۰ کلمه) تجاوز نکند. مقالات بیش از ۷۰۰۰ هزار کلمه‌ای، ارزیابی و داوری نخواهد شد.

- مقالات نباید در مجله‏های دیگر چاپ یا برای چاپ ارسال شده باشد.

- پذیرش اولیه مقاله ضرورتاً منوط به رعایت راهنمای نگارش مقالات و پذیرش نهایی و تأیید هیأت داوران است.

- چکیده مقالات (به فارسی و انگلیسی) باید حاوی ۱۰۰ تا ۲۰۰ کلمه بوده و شامل هدف مقاله، چارچوب نظری، روش کار و مهم‏ترین یافته‌های تحقیق است.

- در پایان چکیده، واژگان کلیدی مقاله بین ۴ تا ۸ واژه بیان می‏گردند.

- ارجاع منابع و مآخذ، در متن مقاله در پایان نقل قول یا موضوع استفاده شده داخل پرانتز به شکل زیر آورده شود:

- منابع فارسی: (نام خانوادگی مؤلف، سال نشر، جلد، صفحه)؛ مثال: (روحانی، ۱۳۷۶: ۳۷۱).

- منابع لاتین: (صفحه، جلد، سال نشر، نام خانوادگی مؤلف)؛ مثال: (Morgan, ۱۹۶۵: ۱۷).

- معادل انگلیسی اسامی خاص یا اصطلاحات در پایین هر صفحه آورده شود. توضیحات اضافی در انتهای مقاله در بخش یادداشت‌ها درج گردد. اگر ارجاع و اسناد در یادداشت‌ها باشد، مثل متن مقاله، روش درون متنی خواهد بود.

- در پایان مقاله (منابع)، فهرست الفبایی منابع فارسی و لاتین به طور جداگانه به صورت زیر ارائه شود:

- کتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ چاپ)، نام کتاب، نام مترجم، محل انتشار: نام ناشر.

- مقاله مجله (اگر صفحات هر شماره در ادامه شماره قبلی شروع شود): نام خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ)، نام مقاله، نام مجله، شماره مجله، صفحه.

- مقاله دائره‌المعارف: نام خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ)، نام مقاله، نام دائره‌المعارف، (جلد و صفحه) محل نشر: نام ناشر.

- مقاله روزنامه: نام خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ: روز، ماه، سال). عنوان مقاله. نام روزنامه، شماره‌ی صفحه.

- مقاله وب سایت: نام خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ)، نام مقاله، بازیابی شده در تاریخ (تاریخ بازیابی به ترتیب روز، ماه، سال)، نام ناشر سایت، آدرس سایت.

- شکل­ها و تصویرها باید به گونه‏ای ترسیم یا تهیه شوند که برای تکثیر و نسخه‌پردازی مناسب باشند.

- جدول­ها به ترتیبی که در متن آمده‌اند شماره‌گذاری شوند و تاریخ تهیه و مأخذ آنها به طور دقیق در زیر آنها قید گردد.

- هرگونه تشکر و قدردانی از افراد و سازمان‏هایی که در انجام مطالعه یا تهیه مقاله همکاری داشته‏اند، به صورت زیرنویس در صفحه اول آورده شود.

- چنانچه مقاله ارسالی به کنفرانس مستخرج از پایان نامه دانشجو باشد، باید حتماً باید در صفحه اول مقاله ذکر شود.

- مسئولیت مطالب مندرج در مقاله­ ها بر عهده نویسنده (نویسندگان) است.

- مقالات به سامانه کنفرانس ارسال شود: justiceconf.ut.ac.ir

دریافت راهنمای نگارش و ارسال مقاله