فراخوان نخستین کنفرانس ملی عدالت اجتماعی در ایران منتشر شد
1400-12-20

به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا از دانشگاه تهران، در پوستر فراخوان، آگاهی نخبگان علمی از وضعیت عدالت اجتماعی در ایران و راهبردها و تجربیات دهه‌های گذشته در بسط ایده‌های عدالت توزیعی، تقویت پشتوانه نظریه و شناساندن نظریه‌های عدالت در حوزه ایران و اسلام، و همچنین ارزیابی وضعیت اجرای عدالت در ایران مطابق برنامه‌های توسعه از اهداف برگزاری این کنفرانس عنوان شده است.

همچنین «عدالت اجتماعی و حکمرانی اجتماعی: ابزارها، تجربیات و راهبردها»، «عدالت اجتماعی و توسعه در ایران»، «عدالت سلامت در ایران: عملکردها، تجربیات و چشم‌اندازها»، «عدالت آموزشی در ایران: عملکردها، تجربیات و چشم‌اندازها»، «عدالت اجتماعی در اسلام»، «ارزیابی عدالت اجتماعی در دولت‌های پس از انقلاب اسلامی» و «بازخوانی نظریه عدالت جان رالز در ایران پس از ۵۰ سال» از جمله محورهای این کنفرانس هستند.

قرار است این کنفرانس ۲۱ و ۲۲ خرداد سال ۱۴۰۱ در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شود.

حمید پارسانیا عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران دبیر علمی این کنفرانس است.

اطلاعات بیشتر درباره نخستین کنفرانس ملی عدالت اجتماعی در ایران، در وب‌سایت این کنفرانس به نشانی justiceconf.ut.ac.ir در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

منبع: ایرنا