موضوعات
# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1063-JUSTICECON (R1) بررسی برابری فرصت ها و راهکارهایی برای تحقق هرچه بهتر عدالت آموزشی در آموزش و پرورش ایران حسن منافی، راضیه خادم الحسینی مقاله پذیرفته شده است
2 1077-JUSTICECON (R1) بررسی رابطه بین نابرابری آموزشی و موفقیت تحصیلی (تجربه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر مشهد از نابرابری آموزشی) یگانه چرخی نصرت آبادی مقاله پذیرفته شده است
3 1059-JUSTICECON-FULL بررسی میزان تناسب نظریه‌ی عدالت جنسیتی با گفتمان انقلاب اسلامی در موضوع جنسیت مهدی تکلو، محسن صبوریان، مهدی حسین‌زاده یزدی مقاله پذیرفته شده است
4 1078-JUSTICECON (R1) بررسی نسبت عدالت و امنیت در حکومت اسلامی سیده معصومه موسوی مقاله پذیرفته شده است
5 1000-JUSTICECON-FULL پیجویی موانع تحقق عدالت اجتماعی از منظر قرآن کریم محمد عترت دوست مقاله پذیرفته شده است
6 1015-JUSTICECON-FULL (R1) تحلیلی بر تأثیر حقوق و آزادی‌های اساسی و اصول دموکراتیک بر تحقق عدالت اجتماعی فاطمه توکلی، سروش علیزاده مقاله پذیرفته شده است
7 1032-JUSTICECON-FULL توسعه و محیط زیست علی کاویانی کتولی، نادر میرزاده کوهشاهی مقاله پذیرفته شده است
8 1076-JUSTICECON جایگاه عدالت اجتماعی در اندیشه آیت اله طالقانی(ره) هادی صادقی اول مقاله پذیرفته شده است
9 1074-JUSTICECON (R1) چالش‌های تحقق عدالت اجتماعی در نظام‌های حقوقی فقه‌مبنا محمدهادی حاضری، سیدجواد راثی ورعی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
10 1080-JUSTICECON شناسایی کنشِ افراد در مقابل بی عدالتی های اداری سید کمال الدین احمدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
11 1040-JUSTICECON-FULL (R1) عدالت اجتماعی و تحقق درآمدکارگران در دولتهای پس از انقلاب اسلامی شاهین صنعتی مقدم مقاله پذیرفته شده است
12 1036-JUSTICECON-FULL عدالت اجتماعی و صدابخشی به جامعه در رسانه‌های خدمات عمومی سید محمد حسین میرهاشمی مقاله پذیرفته شده است
13 1033-JUSTICECON-FULL عدالت اجتماعی و کار شایسته در ایران پس از جنگ نوح منوری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
14 1069-JUSTICECON (R2) عدالت باوری و سبک همزیستی مسالمت آمیز سیدمحمدعلی رضوی مقاله پذیرفته شده است
15 1056-JUSTICECON-FULL عدالت در راستای توسعه یا توسعه مبتنی بر عدالت؟ واکاوی برنامه‌ی ششم توسعه با تاکید بر عدالت اجتماعی فاطمه قابل رحمت مقاله پذیرفته شده است
16 1005-JUSTICECON-FULL (R1) عدالت شاه از دیدگاه اندرزنامه‌نامه نویسان اوایل عصر قاجار جعفر آقازاده مقاله پذیرفته شده است
17 1038-JUSTICECON-FULL (R1) عدالت صلح محور در پرتو عدالت اجتماعی سیمین فرخی نیا مقاله پذیرفته شده است
18 1009-JUSTICECON-FULL فلسفه سیاسی عدالت‌محور یا علم اقتصاد عدالت‌محور: نظریه‌ای درباره عدالت در برابر اقتصادنا مصطفی زالی مقاله پذیرفته شده است
19 1064-JUSTICECON مبانی اخلاقی عدالت در سلامت و توصیه های شواهد محور برای آن خاطره خانجانخانی، علیرضا اولیایی منش، احسان شمسی گوشکی، مهدیه قانع، امیرحسین تکیان مقاله پذیرفته شده است
20 1011-JUSTICECON-FULL مختصات مفهومی عدالت اجتماعی از منظر جان رالز و علامه طباطبایی(ره) مریم گودرزی، حمید پارسانیا، محسن صبوریان مقاله پذیرفته شده است
21 1048-JUSTICECON-FULL (R1) مروری بر پژوهش‌های متمرکز بر بی‌عدالتی آموزشی در دو دهه اخیر یگانه چرخی نصرت آبادی، فاطمه درخشان فر مقاله پذیرفته شده است
22 1075-JUSTICECON (R1) مورد مطالعه تحلیل عدالت رسانه‌ای در شبکه اجتماعی اینستاگرام عدالت اجتماعی در عصر جامعه شبکه‌ای؛ مریم سادات میری مقاله پذیرفته شده است
23 1062-JUSTICECON-FULL (R2) نسبت ابعاد عدالت اجتماعی و خدمات عمومی در معارف و سیره اهل بیت (علیهم السلام) حسین ایرانپور، مهدی حسین‌زاده یزدی مقاله پذیرفته شده است
24 1065-JUSTICECON نسبت انسانشناسی و عدالت با تأکید بر آراء سیدمحمدباقر صدر حدیثه حقداری مقاله پذیرفته شده است
25 1024-JUSTICECON-FULL نقش بی عدالتی آموزشی و شیوع بزهکاری در بین نوجوانان و راهکارهای پیشگیری از آن مرضیه شفقت مقاله پذیرفته شده است
26 1071-JUSTICECON (R1) واکاوی اولیه یا ثانویه بودن ضابطه عدالت اجتماعی در وضع قوانین محمد امینی، محمد امین باباگلیان، محمد رضا غفرانی پور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
27 1057-JUSTICECON-FULL (R2) واکاوی فقهی حمایت کیفری از حق بر آموزش؛ چرایی و چگونگی رقیه صادقی رام، حمید صمدی مقاله پذیرفته شده است