تمدید مهلت ارسال مقالات
1401-02-15

به اطلاع میرساند مهلت ارسال مقاله کامل تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ تمدید میگردد. همچنین برای آن دسته از افرادی که در تاریخ مقرر موفق به ارسال چکیده نشدند امکان ارسال همزمان چکیده و مقاله فراهم گردیده است.